FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Wizyta gości z Litwy

19 marca 2010r. w naszym Weterynaryjnym Centrum Wiedzy Praktycznej przyjmowaliśmy delegację władz litewskiej weterynarii, zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii na Litwie - doktora Vidmantasa Paulauskasa, a także szefa Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej Powiatu Wileńskiego - dr Jonasa Jacunskasa.

Spotkanie było okazją do poznania zadań i struktury organizacyjnej służb weterynaryjnych w obu krajach a także przyszłych zamierzeń w zakresie współpracy i wymiany informacji. W spotkaniu uczestniczyli także: dr n. wet. Marian Czerski - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży oraz jego zastępca dr Emilian Kudyba.

litwa

 Wpis do księgi pamiątkowej.