• Zadzwoń
  • (86) 216-57-72, 662-214-960

Poniedziałek - Piątek ( 10.00 - 18.00 ), Sobota (8.00 - 14.00)

KONFERENCJA

Image

Spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Weterynarii
z Łomży z młodzierzą szkolną.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

W lecznicy Oaza odbywają się praktyki zawodowe uczniów, mają one na celu przygotowanie młodych techników do pracy w zawodzie.

PROGRAMY UNIJNE

"Bezpieczna żywność od pola do stołu"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu była poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunkach technik weterynarii i technik żywienia i usług gastronomicznych poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, pozwalających na uzupełnienie oraz rozszerzenie wiedzy i umiejętności w danych zawodach.
"Wdrożenie innowacyjnych technik wykorzystywania w profilaktyce i leczeniu zwierząt"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

1.4. Działanie
1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw,
Poddziałanie 
1.4.1. Mikroprzedsiębiorstwa. 
Dziedzina: rozwój firm.
"Młody technik - młodym przedsiębiorcą"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT POD TYTUŁEM:

"PACJENT JEST NAJWAŻNIEJSZY"
Projekt na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem była promocja Funduszy Europejskich w 10 miastach powiatowych mieszczących się w województwach tzw. ściany wschodniej. W ramach projektu Adam Ołdziejewski wdrożył innowacyjne technologie diagnostyki i leczenia zwierząt w swoim gabinecie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania,
cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę"

- Art. 1. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. 2009.79.668).