• Zadzwoń
  • (86) 216-57-72, 662-214-960

Poniedziałek - Piątek ( 10.00 - 18.00 ), Sobota (8.00 - 14.00)

Współpraca między Lecznicą ,,Oazą” a Zespołem Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

Image
Szkoła powstała w 1950 roku jako 2-letnie Liceum Weterynaryjne II stopnia w Łomży przy ulicy Dwornej. Dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Michalczyk. W 1956 roku na bazie tego liceum powstaje 5 – letnie technikum im. Ludwika Henryka Bojanusa, zwanego ojcem nauk weterynaryjnych w Polsce, którego dyrektorem zostaje mgr Antoni Kobyłko.
Od 1 września 2002 roku następuje przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Funkcję dyrektora szkoły obejmuje
mgr Albina Teresa Galik Chojak. A od 2016r.dyrektorem zostaje mgr Bogumiła Olbryś. Jestem absolwentem tego Technikum który ukończyłem w 1976 r. Od 1992 roku prowadzę własną lecznicę zwierząt w Łomży, jednocześnie jestem nauczycielem dyplomowanym przedmiotów zawodowych w szkole oraz prowadzę zajęcia praktyczne we własnej lecznicy dla uczniów naszej wety. Daje mi dużo satysfakcji i motywuje do ciągłego pogłębiania wiedzy i umiejętności. ,,Dopiero stają się one użyteczne gdy są w praktyce do użytku powszechnego stosowane”-Stanisław Staszic.

Współpraca ZSWiO nr 7 w Łomży z Lecznicą Zwierząt „ Oaza” w Łomży

„Nasz zawód to nasza pasja”

Współpraca Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży z Lecznicą Zwierząt „ Oaza” pomaga uczniom kształcącym się
w zawodzie Technik Weterynarii rozwijać zainteresowania i pasje zawodowe. Uczniowie odbywają tu obowiązkowe zajęcia praktycznew grupach realizowane w ramach godzin lekcyjnych, mają możliwość wybrania zakładu jako miejsce praktyki zawodowej, są również przyjmowani na staże realizowane w ramach różnego rodzaju projektów. Istnieje również możliwość uczestnictwa w wolontariacie, z której często korzystają ci uczniowie, których pasja nie pozwala ograniczyć się tylko do obowiązkowych praktyk.

Uczniowie, którzy dobrowolnie uczestniczą w pracy lecznicy są bardzo dobrze przygotowani do pracy na stanowisku technika weterynarii. Dobrowolne aktywne uczestnictwo w pracy lecznicy wzbogaca uczniów w wiedzę wykorzystywaną w konkursach, w których główną nagrodą jest przyjęcie na studia weterynaryjne, pozwala również zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w przyszłości w zawodzie lekarza weterynarii, do którego część uczniów aspiruje.

Uczniowie technikum mają w lecznicy możliwość obserwowania oraz asystowania w różnego rodzaju czynnościach weterynaryjnych, między innymi zabiegach diagnostycznych, chirurgicznych, profilaktycznych i pielęgnacyjnych na terenie lecznicy w przypadku zwierząt małych oraz w gospodarstwach rolnych w przypadku zwierząt gospodarskich. Podczas zajęć praktycznych uczniowie są pod opieką wykwalifikowanej kadry, łączącej zawód z pasją oraz chęcią dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Poza zajęciami praktycznymi lecznica „Oaza” wspiera uczniów również w zdobywaniu najnowszej wiedzy teoretycznej przez organizację wspólnych wyjazdów na konferencje weterynaryjne, których treści merytoryczne są dostosowane dla technika weterynarii.

W związanym z lecznicą Weterynaryjnym Centrum Wiedzy Praktycznej, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach edukacyjnych z udziałem zaproszonych autorytetów z dziedziny weterynarii.

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania,
cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę"

- Art. 1. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. 2009.79.668).