• Zadzwoń
  • (86) 216-57-72, 662-214-960

Poniedziałek - Piątek ( 10.00 - 18.00 ), Sobota (8.00 - 14.00)

Wycieczki szkoleniowe

W dniach 15-17.11.19 grupa uczniów z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących  nr 7 w Łomży miała okazje wziąć udział w XXVII Kongresie Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ. Głównym organizatorem wyjazdu był Lek. wet. Adam Ołdziejewski. . Młodzież miała możliwość uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez lekarzy specjalistów z całego świata. Sesje wystąpień podzielone były na wykłady dla Lekarzy weterynarii i personelu średniego. Każdy uczestnik wycieczki miał możliwość znalezienia prelekcji z tematyki medycznej, która była powiązana z jego zainteresowaniami. Wśród bogatego wyboru tematów znaleźć można było między innymi np. „Podstawy rehabilitacji dla techników” „Interpretacja podstawowych parametrów badania krwi” „Tlenoterapia. W jaki sposób podawać.” „Intensywna opieka weterynaryjna nad pacjentem w stanie krytycznym”.  Kongres ten był okazją dla wielu firm zajmującą się dostarczaniem zasobów weterynaryjnych do lecznic na zaprezentowanie swoich produktów oraz usług, co może być pomocne w dalszej ścieżce kariery młodych techników. Młodzież okazała niezwykłe zainteresowanie tematyką kongresu. Wyjazd ten był również okazją by zwiedzić Łódź oraz zintegrować się. Wycieczka ta przetarła szlak na kolejne tego typu wyjazdy.

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania,
cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę"

- Art. 1. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. 2009.79.668).