FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Jason in Poland, czyli gość z Anglii

Niezmiernie miło było nam gościć w Naszym Centrum w dniu 9 września 2010r. dr Jasona Aldissa, Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Higienistów Weterynaryjnych i jednocześnie dyrektora zarządzającego w największej w Europie prywatnej firmie Eville & Jones zajmującej się rekrutacją lekarzy weterynarii do sprawowania urzędowego nadzoru weterynaryjnego w Wielkiej Brytanii.

jason

Skromny poczęstunek przed czekajacym naszego gościa wykładem "Udział polskich lekarzy weterynarii w urzędowym nadzorze weterynaryjnym w Wielkiej Brytanii".jasonDr Jason Aldiss - absolwent wydziału weterynaryjnego Uniwersytetu w Wellington – Nowa Zelandia. Do 1995 roku zajmował się leczeniem dużych zwierząt. W 1995 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii gdzie rozpoczął pracę w dziale weterynaryjnego zdrowia publicznego. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Zarządzającego firmie Eville & Jones Udziela konsultacji oraz na prywatne zlecenia przeprowadza szkolenia w Europie i krajach Środkowego Wschodu z zakresu przepisów prawa żywnościowego.
Od 1997r. był członkiem Rady Brytyjskiego Stowarzyszenia Higienistów Weterynaryjnych a od 1998 roku  ich przedstawicielem w Europejskim Stowarzyszeniu Higienistów Weterynaryjnych. Od czerwca b.r. pełni funkcję Sekretarza Generalnego w tym Stowarzyszeniu. Jest także krajowym doradcą  ds. właściwego używania leków i środków farmaceutycznych. Jest honorowym członkiem Kujawsko Pomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.