FAIL (the browser should render some flash content, not this).

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

mk

III Międzynarodowa Konferencja  

„Dobrostan i bioasekuracja – ważne elementy współczesnej bujatrii”

odbędzie się w Łomży, w dniach 12 - 13 październkia.

Organizowana jest ona przez Łomżyńsko - Ostrołęckie stowarzyszenie bujatryczne w Łomży .

Zapraszamy na warsztaty bujatryczne współorganizowane przez Centrum Wiedzy Praktycznej przy lecznicy „OAZA”

 

 

W najbliższym czasie planowane są przez nasze centrum warsztaty:

- bujatryczne terenowe:

- w gospodarstwach rolnych;

- dotyczące oceny stanu klinicznego stada;

- prowadzone przez włoskich praktyków

- anestezjologiczne

- dermatologiczne

- USG

- EKG