Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Projekt na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, krórego zadaniem była promocja Funduszy Europejskich w 10 miastach powiatowych mieszczących się w województwach tzw. ściany wschodniej.