Projekty współfinansowane z Unii Europejskiej

* „Bezpieczna żywność od pola do stołu”

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu była poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunkach technik weterynarii i technik żywienia i usług gastronomicznych poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, pozwalających na uzupełnienie oraz rozszerzenie wiedzy i umiejętności w danych zawodach
 

* „Wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu zwierząt”

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, 1.4. Dzialanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1.Mikroprzedsiębiorstwa, Dziedzina: rozwój firm.
 

* "Pacjent jest najważniejszy"

Projekt przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 
 
Zuza ze zdjęcia to pacjent idealny. Trafiła do doktora Adama Ołdziejewskiego z podejrzeniem stanu błogosławionego. Badanie USG wykazało jego brak i Zuza, najmniej zestresowany pies świata, mogła tuż po badaniu wrócić do legowiska. Uczniowie doktora Adama, którzy do lecznicy przychodzą raz w tygodniu na praktyki, chwalą Zuzę za współpracę i opanowanie. Nie każdy pacjent ma aż tyle zimnej krwi co ona. Są tacy, którzy na widok cudzych rąk i zimnych urządzeń, wszczynają alarm na całą okolicę. Wtedy sztuka polega na tym, żeby pomóc zwierzęciu, jednocześnie unikając bliskiego spotkania z nastawionymi obronnie kłami.
Do doktora Adama trafiają też takie medyczne zagadki jak Landi, 13-letnia suczka rasy sznaucer. Jej objawy mogły wskazywać na co najmniej kilka chorób, od zatrucia pokarmowego po skręt żołądka. Kiedyś doktor Adam diagnozowałby ją na wyczucie. Dzisiaj w ratowaniu takich piesków jak Landi pomaga cała skomplikowana aparatura. Kropla krwi psa wędruje do maszyny, która następnie wypluwa wynik. Zdjęcie rentgenowskie pokazuje, gdzie tkwi problem. Specjalne urządzenie do narkozy w czasie operacji podaje tlen. I chociaż nadal najważniejsze są intuicja i umiejętności lekarza, doktor Adam przyznaje, że bez aparatury szanse psa wynosiłyby pół na pół. Landi przeżyła.
Adam Ołdziejewski wdrożył innowacyjne technologie diagnostyki i leczenia zwierząt w swoim gabinecie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.