FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

 

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy naszych klientów oraz partnerów biznesowych, iż ,,OAZA” Prywatna Lecznica Dużych i Małych Zwierząt Adam Ołdziejewski realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu zwierząt” nr WND-RPPD.01.04.01-20-094/08 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, Podziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-094/08-00 z dnia 01.07.2009 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

dotacje_ue