Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

weta

Szkoła powstała w 1950 roku jako 2-letnie Liceum Weterynaryjne II stopnia w Łomży przy ulicy Dwornej. Dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Michalczyk.

W 1956 roku na bazie tego liceum powstaje 5 – letnie technikum im. Ludwika Henryka Bojanusa, zwanego ojcem nauk weterynaryjnych w Polsce, którego dyrektorem zostaje mgr Antoni Kobyłko.

Od 1 września 2002 roku następuje przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Albina Teresa Galik Chojak.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie od 2003 roku obejmuje szkołę patronatem naukowym im. dr Jana Stypuły. Zwycięzca konkursu otrzymuje indeks na studia.

W 2006 roku szkoła organizuje po raz pierwszy imprezę o zasięgu regionalnym – festyn w dniu św. Franciszka – patrona zwierząt. Jest to jednocześnie inauguracja Święta Szkoły pod nazwą „Pupile Wety”.

W 2008 roku rozpoczęto coroczny cykl spotkań organizowanych przez kolejne technika weterynaryjne. Była to II Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Technikum Weterynaryjnego. Urozmaiceniem konferencji jest festyn pod hasłem „Uśmiech pupila”.

Jestem absolwentem tego Technikum które ukończyłem w 1976 r. Od 1992 roku prowadzę własną lecznicę zwierząt w Łomży, jednocześnie jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w szkole oraz prowadzę zajęcia praktyczne we własnej lecznicy dla uczniów II i III klas oraz Policealnego Studium Weterynaryjnego.